03.03.2021 13:40

Η χειρουργική θώρακος είναι η Χειρουργική ειδικότητα που αφορά στην χειρουργική της καρδιάς ,πνευμόνων ,οισοφάγου και των μεγάλων αγγείων του θώρακα. Η θωρακοχειρουργική είναι η εξειδίκευση στο κομμάτι αυτής της ειδικότητας που αφορά στην χειρουργική των παθήσεων των πνευμόνων , του οισοφάγου, του διαφράγματος, του θωρακικού τοιχώματος  και του μεσοθωρακίου . Μέχρι πρόσφατα η προσπέλαση στα ζωτικά αυτά όργανα για πολύ δύσκολα χειρουργεία γινότανε με μεγάλες τομές όπως η στερνοτομή (μία τομή στην μέση του στέρνου με διαχωρισμό του στέρνο) και με θωρακοτομή (μία μεγάλη τομή στα πλάγια του θώρακα με διαχωρισμό των μυών και διάταση των πλευρών.)

Όλες οι παραπάνω προσπελάσεις ήταν ιδιαίτερα επώδυνες και επιβαρυντικές για την μετεγχειρητική αποκατάσταση .Έτσι, η ανεύρεση τεχνικών ελάχιστα επεμβατικών ήταν επιτακτική προκειμένου να μειωθούν οι επιπλοκές από αυτές τις επεμβάσεις αυτές ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλους – ακόμα και στους ηλικιωμένους- να υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Η τελευταία εξέλιξη στην ελάχιστα επεμβατική θωρακοχειρουργική είναι η ρομποτικά υποβοηθούμενη θωρακοχειρουργική, όπου όλα τα παραπάνω μεγάλα χειρουργεία γίνονται με την βοήθεια βραχιόνων οι οποία κινούνται από τον χειρουργό μέσω μία ηλεκτρονικής κονσόλας. Έτσι όχι μόνο δεν γίνονται μεγάλες τομές παρά μόνο 3 μικρές τομές των 8 χιλιοστών και μία των 12 χιλιοστών από την οποία εξάγεται στο τέλος της επέμβασης το χειρουργικό παρασκεύασμα με ασύγκριτα οφέλη για τον ασθενή σε σχέση με την κλασική «ανοιχτή» μέθοδο της θωρακοτομής.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι πολλά όπως, τρισδιάστατη όραση με μεγαλύτερη χειρουργική ακρίβεια , ειδική κάμερα η οποία αποκαλύπτει την ακριβή θέση του όγκου ή του προβλήματος, απάλειψη του ανθρώπινου τρέμουλου, χρήση ρομποτικών συρραπτικών για την ενδοσκοπική συρραφή εντός του σώματος. Έτσι ,κλινικά οι ασθενείς έχουν λιγότερο ως καθόλου πόνο , γρηγορότερη κινητοποίηση, μικρότερη παραμονή στην κλινική , γρηγορότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες και στην εργασία τους, καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα.

Στα μειονεκτήματα της μεθόδου θεωρείται η δυσκολότερη εκμάθηση της μεθόδου από τον χειρουργό καθώς πρέπει να είναι εξοικειωμένος με την μέθοδο της ελάχιστα επεμβατικής θωρακοχειρουργικής με την χρήση ειδικών εργαλείων και κάμερας για αυτό και προς το παρόν η τεχνική της ρομποτικής θωρακοχειρουργικής προσφέρεται στην Ελλάδα μόνο σε δύο  ιδιωτικές κλινικές προς το παρόν , μία στην Αθήνα και μία στην Θεσσαλονίκη.   Επίσης το κόστος της τεχνικής είναι υψηλότερο από την κλασική παλιότερη τεχνική της θωρακοτομής με πολύ καλύτερα κλινικά αποτελέσματα όμως καθώς ο ασθενής έχει πολύ λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές και επιστρέφει στην καθημερινότητα και την δουλειά του πολύ πιο γρήγορα μετατρέποντας έτσι το χρηματικό κόστος από «έξοδο» σε «επένδυση». Να σημειωθεί εδώ ότι το συνολικό κόστος στην Ελλάδα είναι 3 φορές μικρότερο από τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης.

Δρ Μιχάλης Κληματσίδας MD,MSc,PhD,FRCS(Gla)

Χειρουργός Θώρακος

Επιστημονικά Υπεύθυνος τμήματος ελάχιστα επεμβατικής και Ρομποτικής θωρακοχειρουργικής

Κλινική «Αγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκη

  • Show Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *

Ads