21/6/2019 11:20

Συνέντευξη της Ζωής Γραμματόγλου, Προέδρου του Συλλόγου Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών “Κ.Ε.Φ.Ι.” Αθηνών για το Πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι»

Κυρία Γραμματόγλου τί είναι το πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι»;

Το πρόγραμμα αυτό είναι μια κατ’ οίκον υπηρεσία του συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών.  Έχει στόχο να υποστηρίξει ψυχοκοινωνικά τους ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο αλλά και τους οικείους τους. Από τη μια, σκοπός της ψυχολογικής υποστήριξης είναι η διαχείριση των αισθημάτων που ακολουθούν τη διάγνωση, η ενδυνάμωση και η προσαρμογή στις νέες συνθήκες στη ζωή του ανθρώπου που ασθενεί και του περιβάλλοντος του. Από την άλλη η κοινωνική υποστήριξη βοηθά στην ενημέρωση των δικαιωμάτων και τη λήψη των παροχών που δικαιούται κάποιος ως ασθενής.

Τί προϋποθέσεις απαιτούνται για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα;

Οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί ένα άτομο στο πρόγραμμα είναι η αδυναμία μετακίνησης του ασθενούς εκτός του οικείου του χώρου λόγω της κατάστασης της υγείας του. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε λόγω μηχανικής υποστήριξης, είτε επειδή μπορεί να βρίσκεται σε προχωρημένο ή ακόμη και στο τελικό στάδιο της ασθένειας. Η διαδικασία ένταξης έχει ως βασική προϋπόθεση ο ασθενής να έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης της υγείας του και να επιθυμεί ο ίδιος στήριξη. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει ασθενείς που κατοικούν εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, για πρακτικούς λόγους, αλλά ενδέχεται να επεκταθεί εφόσον είναι εφικτό.

Ποια είναι η διαδικασία ένταξης; Υπάρχει διαδικασία προτεραιότητας;

Δίνεται προτεραιότητα σε ασθενείς που ανήκουν σε κοινωνικά ή οικονομικά ευπαθείς ομάδες. Επιθυμητό είναι να πραγματοποιηθεί η πρώτη επαφή με τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, οποίος εκφράζει και τις ανάγκες που υπάρχουν και χρίζουν κάλυψης. Απαραίτητα δικαιολογητικά για να ολοκληρωθεί η ένταξη είναι το φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ασθενούς, μια ιατρική γνωμάτευση από τον θεράποντα ογκολόγο και τέλος ένα πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα τη εφορίας.

Πόσο συχνά γίνονται συνεδρίες και για πόσο χρονικό διάστημα;

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία συχνότητα, σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα και διαρκούν μια ώρα. Έχει προβλεφθεί ένας αριθμός 12 συνεδριών, δηλαδή τριών μηνών και σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο υπάρχει δυνατότητα να γίνουν περισσότερες. Το όριο αυτό έχει τεθεί έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν όσοι αιτούνται της υπηρεσίας χωρίς να υπάρχει μεγάλος χρόνος αναμονής.

Το πρόγραμμα αφορά και φροντιστές;

Το πρόγραμμα απευθύνεται και στους φροντιστές των ανθρώπων που νοσούν. Οι συνεδρίες των φροντιστών πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο στα γραφεία του συλλόγου. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις των ασθενών που δεν αυτοεξυπηρετούνται και χρήζουν 24ωρης φροντίδας στο πλάι τους. Όταν υπάρχει τέτοια δυσκολία μετακίνησης των φροντιστών οι συνεδρίες γίνονται στο σπίτι τους. Επιπλέον, οι φροντιστές λαμβάνουν καθοδήγηση και ενημέρωση για τις διαδικασίες που αφορούν την διεκδίκηση των παροχών και των δικαιωμάτων τόσο των ασθενών όσο και των δικών τους.

Πώς κυλά μια συνήθης συνεδρία;

Η συνεδρία ψυχολογικής υποστήριξης ακολουθεί την  ροή μιας συνεδρίας όπως θα πραγματοποιούνταν στο γραφείο ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας. Δηλαδή, στην προκαθορισμένη μέρα και ώρα που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του ασθενούς και του ψυχολόγου γίνεται η κατ’ οίκον επίσκεψη. Στη  διάρκεια της δίνεται στον ασθενή ή το φροντιστή  ο χώρος και ο χρόνος  να μιλήσει για αυτά που τον απασχολούν, όσο εκείνος νιώθει άνετα να τα αναπτύξει. Στη συνέχεια με  τη βοήθεια του ψυχολόγου συνεργάζονται από κοινού στο να βρουν τρόπους διαχείρισης. Οι συνεδρίες έχουν αρχή, μέση και τέλος και στόχος είναι οι άνθρωποι να ανακαλύψουν μέσα στον ίδιο τους τον εαυτό, τα κατάλληλα εργαλεία για να φροντίζουν τις ανάγκες τους, χωρίς τη συμβολή του ειδικού.

Ποιές είναι οι αντιδράσεις των ασθενών και των οικείων τους;

-Απ.: Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στο σύστημα υγείας για  ανθρώπους που  έχουν ανάγκη ψυχοκοινωνικής υποστήριξης αλλά η κατάσταση της υγείας τους δε τους επιτρέπει να μετακινηθούν. Λόγω αυτής της συνθήκης λοιπόν  οι άνθρωποι που νοσούν και οι οικείοι τους έχουν καλωσορίσει το πρόγραμμα Μαζί και στο σπίτι.

Τί είναι το δυσκολότερο που έχει να αντιμετωπίσει ένας ψυχολόγος / κοινωνικός λειτουργός σε αυτές τις συνεδρίες;

Είναι πιθανόν στις συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης να υπάρξουν στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρτισης από μέρους του ασθενούς. Ωστόσο, η εκπαίδευση, η προσωπική ψυχοθεραπεία και η εποπτεία του ψυχολόγου τον καθιστούν ικανό να στέκεται στις συνεδρίες με την ανάλογη ενσυναίσθηση, το ενδιαφέρον και  τη φροντίδα στους ανθρώπους που αναζητούν την υποστήριξη του.

Κοινωνική Λειτουργός: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζω καθημερινά στην διεκπεραίωση των αιτημάτων των ασθενών μου είναι η γραφειοκρατία του ελληνικού συστήματος υγείας, η απροθυμία για συνεργασία από λοιπούς κοινωνικούς φορείς και η έλλειψη κοινωνικών δομών για την ολοκληρωμένη περίθαλψη και αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Ο στρεσογόνος παράγοντας που προκύπτει εδώ είναι η αναγκαιότητα για άμεση παρέμβαση και περάτωση των αιτημάτων των ασθενών, καθώς η φύση της ασθενείας προυποθέτει άμεση αντίδραση και επίλυση των εκάστοτε ζητημάτων.

Τί άλλα αιτήματα και ανάγκες προκύπτουν στις συνεδρίες αυτές;

Μέσα από τις συνεδρίες και όσο ο άνθρωπος αναπτύσσεται εσωτερικά αναδύονται  πολλές φορές οι βαθύτερες ανάγκες του. Για παράδειγμα μπορεί να συνειδητοποιήσει την ανάγκη του για συντροφικότητα και κατανόηση από τους σημαντικούς για εκείνον ανθρώπους. Επίσης, είναι πιθανόν να έρθουν στην επιφάνεια συναισθήματα και σκέψεις που για πολύ καιρό αγνοούσε και η ανάγκη να τα αφήσει πίσω του. Σε άλλες περιπτώσεις κάποιος μπορεί να νιώσει την ανάγκη να αναθεωρήσει τις πεποιθήσεις που διατηρούσε για τον εαυτό του και τον κόσμο και παράλληλα να πενθήσει για ιδιότητες, όνειρα και στόχους που είχε.

Κυρία Γραμματόγλου πώς καλύπτεται οικονομικά το πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι»;

 Το πρόγραμμά μας καλύπτεται με την οικονομική υποστήριξη των φαρμακευτικών εταιρειών Β.M.S., MERCK, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, ΒΙΑΝΕΞ. Φυσικά όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν για τους εξυπηρετούμενος του προγράμματος.

  • Show Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *

Ads