14/5/2019 10:10

Στο σχέδιο νόμου για τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων κατατέθηκε η τροπολογία για την εφαρμογή συστήματος ποσοστιαίων επιστροφών (rebate) από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς τη Δημόσια Ασφάλιση για τα έτη 2006-08 και ρύθμιση οφειλών.

Με την υπόψη τροπολογία υποχρεούνται οι φαρμακευτικές εταιρείες, να αποδώσουν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ποσοστιαία επιστροφή (rebate) 4% επί της πραγματικής φαρμακευτικής δαπάνης, που κατέβαλαν προς αυτές οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008 για την προμήθεια φαρμάκων από τους ασφαλισμένους τους.

Καθορίζονται με κ.υ.α., η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης, οι προϋποθέσεις της επιστροφής, ο τρόπος κατανομής του ποσού επιστροφής ανά φαρμακευτική εταιρεία, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Ανατίθεται στον ΕΟΠΥΥ ο καταλογισμός του ποσού της ποσοστιαίας επιστροφής (rebate) προς κάθε φαρμακευτική εταιρεία, το οποίο αποδίδεται είτε απευθείας με κατάθεση μετρητών στον λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ, είτε μέσω συμψηφισμού του ποσού επιστροφής με αντίστοιχες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτικές εταιρείες για προμήθεια φαρμάκων.

Ορίζεται σε ως και 120 συνεχείς μηνιαίες δόσεις η καταβολή από τις φαρμακευτικές εταιρείες των ποσών ποσοστιαίων επιστροφών που θα προκύψουν. Επίσης, με υ.α. καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων, η ελάχιστη μηνιαία καταβολή, η διαδικασία καταβολής, τυχόν συμψηφισμός και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της διαδικασίας καταβολής των δόσεων αυτών.

Προβλέπεται ότι οι απαιτήσεις από rebate φαρμακευτικών προϊόντων της περιόδου από 01.01.2009 έως 31.12.2011 περιέρχονται αυτοδίκαια στον ΕΟΠΥΥ ως δικαιούχο από την δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου και δύνανται να ρυθμίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ μέχρι και σε 120 συνεχείς, μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη. Οφειλές που έχουν προκύψει βάσει των ως άνω απαιτήσεων, δεν έχουν εξοφληθεί και έχουν βεβαιωθεί ταμειακά στις οικείες ΔΟΥ, καταβάλλονται μέχρι και σε 120 συνεχείς, μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς τον ΕΟΠΥΥ και την αποστολή από τον ΕΟΠΥΥ τίτλου διαγραφής υπολοίπου προς την οικεία ΔΟΥ.

  • Show Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *

Ads