6/3/2019 14:22

Τροφική αλλεργία είναι η αναπάντεχη και μη κανονική ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού εναντίον ενός τμήματος μιας τροφής (συνήθως πρωτεΐνη). Η πρωτεΐνη αυτή αποτελεί το αλλεργιογόνο.

Από τη στιγμή που το ανοσολογικό σύστημα ‘αποφασίσει’ ότι μια συγκεκριμένη τροφή είναι ‘επικίνδυνη’ για τον οργανισμό, παράγει ειδικά αντισώματα εναντίον της ώστε να την εξουδετερώσει.

Τι συμβαίνει στην τροφική αλλεργία

Η τροφή φτάνει στο στομάχι και το λεπτό έντερο όπου διασπάται, με ατελή πέψη των πρωτεϊνών.

Οι ακέραιες πρωτεϊνες περνούν από το τοίχωμα του εντέρου και απορροφούνται στην κυκλοφορία.

Το ανοσολογικό σύστημα τις αντιλαμβάνεται ως επιβλαβείς και παράγει αντισώματα εναντίον τους για να τις απομακρύνει παράγει αντισώματα εναντίον τους.

Οι αλλεργικοί παράγουν αντισώματα τύπου IgEIgE εναντίον αυτών των πρωτεϊνών. Οι πρωτεϊνες αυτές λέγονται αλλεργιογόνα.των πρωτεϊνών.

Οι Οι IgE IgE συνδέονται στην επιφάνεια μαστοκυττάρων και συνδέονται στην επιφάνεια μαστοκυττάρων και βασεοφίλων και είναι έτοιμες να αντιδράσουν σε επόμενη βασεοφίλων και είναι έτοιμες να αντιδράσουν σε επόμενη έκθεση στο αλλεργιογόνο.

Επανέκθεση στην τροφή

Ο αλλεργικός ασθενής ξανατρώει την τροφή στην οποία έχει ευαισθησία. 

Η πρωτείνη εισέρχεται στην κυκλοφορία. Συνδέεται με δύο γειτονικές Συνδέεται με δύο γειτονικές IgE IgE στην επιφάνεια του κυττάρουστην επιφάνεια του κυττάρου.

Αυτό προκαλεί ενεργοποίηση των μαστοκυττάρων και βασεοφίλων, με αποτέλεσμα να εκκρίνουν διάφορες ουσίες που βασεοφίλων, με αποτέλεσμα να εκκρίνουν διάφορες ουσίες που βρίσκονται στα κοκκία τους.

Τα κοκκία αυτά περιέχουν περισσότερες από 40 διαφορετικές ουσίες, όπως: ισταμίνη, προσταγλανδίνες λευκοτριένες κ.α.ουσίες, όπως: ισταμίνη, προσταγλανδίν

Οι τροφές που ευθύνονται για τις πιο επικίνδυνες αλλεργικές αντιδράσεις, είναι:
•Φυστίκια
•Καρύδια Ψάρι•Σαλιγκάρια
 

Τα συμπτώματα της τροφικής αλλεργίας συνήθως εμφανίζονται μέσα σε λεπτά  ή λίγες ώρες μετά τη λήψη της τροφής.

Σε άτομα που είναι πολύ ευαίσθητα, ακόμη και η οσμή ή η επαφή με το συγκεκριμένο τρόφιμο μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις

Οι περισσότερες αλλεργικές αντιδράσεις που οφείλονται σε τρόφιμο, είναι ήπιες. •Ένα μικρό ποσοστό περιπτώσεων όμως, μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στο θάνατο.•Αυτές οι αντιδράσεις αποτελούν τη λεγόμενη αναφυλακτική αντίδραση ή αλλεργικό shock.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα της τροφικής αλλεργίας συνήθως εμφανίζονται μέσα σε λεπτά ή λίγες ώρες μετά τη λήψη της τροφής.

Σε άτομα που είναι πολύ ευαίσθητα, ακόμη και η οσμή ή η επαφή με το συγκεκριμένο τρόφιμο μπορεί να μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

  • Show Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *

Ads