1/3/2018 12:52

Ερώτηση προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσε η Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου, με θέμα την μείωση του ποσοστού Αναπηρίας για Άτομα του Αυτιστικού Φάσματος.

Η Βουλευτής αναφέρει πως ο νέος Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας εισάγει νέα κριτήρια προσδιορισμού του ποσοστού αναπηρίας όσων έχουν διαγνωστεί με Αυτισμό. Το συγκεκριμένο γεγονός οδήγησε μάλιστα την Εθνική Ομοσπονδία για τα Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος να καταθέσει σχετικό υπόμνημα προς τα αρμόδια Υπουργεία και την Βουλή των Ελλήνων.

Η Κατερίνα Παπακώστα υπενθυμίζει στο κείμενο της Ερώτησης πως το 2012 ορίστηκε πως η διάγνωση του Αυτισμού κατοχυρώνει αυτόματα ποσοστό αναπηρίας 67%, ώστε τα άτομα του Αυτιστικού Φάσματος να δικαιούνται προνοιακό επίδομα. Ένα χρόνο αργότερα αναγνωρίστηκε, επιπλέον, η μονιμότητα της συγκεκριμένης αναπηρίας.

Ωστόσο, ο νέος Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας μειώνει το κατώτερο όριο του ποσοστού αναπηρίας στο 50%, με αποτέλεσμα να μην δικαιούνται πλέον όλα τα άτομα με Αυτισμό προνοιακό επίδομα. Επίσης, το ποσοστό αναπηρίας θα προσδιορίζεται πλέον βάσει της νοημοσύνης, της λειτουργικότητας και της ηλικίας, τριών λανθασμένων κριτηρίων, τα οποία δεν προσδιορίζουν την αναπηρία ενός αυτιστικού ατόμου. Εισάγοντας δε το ηλικιακό κριτήριο, παύει να ισχύει η αναγνωρισμένη μονιμότητα της συγκεκριμένης αναπηρίας.

Η Κατερίνα Παπακώστα τονίζει πως η μείωση του κατώτερου ορίου του ποσοστού αναπηρίας θα φέρει πολλούς, ως πρότινος δικαιούχους του προνοιακού επιδόματος και τις οικογένειές τους σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική και κοινωνική θέση.

Η Κατερίνα Παπακώστα ρωτά την αρμόδια Υπουργό βάσει ποιών στοιχείων και εισηγήσεων πραγματοποιήθηκε η μείωση του κατώτατου ορίου αναπηρίας των ατόμων με Αυτισμό και αν θα επανέλθει στο 67%, όπως ίσχυε έως τέλος του 2017. Επίσης, ζητά να ενημερωθεί αν θα καταργηθούν τα κριτήρια της νοημοσύνης, της λειτουργικότητας και της ηλικίας για τον προσδιορισμό της αναπηρίας, αναγνωρίζοντας πως οι συγκεκριμένοι παράγοντες δεν προσδιορίζουν τα άτομα του Αυτιστικού Φάσματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: Μείωση του Ποσοστού Αναπηρίας για Άτομα του Αυτιστικού Φάσματος

Ο νέος Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, ο οποίος ισχύει από 1/1/2018, εισάγει νέα κριτήρια προσδιορισμού του ποσοστού αναπηρίας όσων έχουν διαγνωστεί με Αυτισμό, πράγμα που έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση στις οικογένειες των ατόμων με Αυτισμό και οδήγησε την Εθνική Ομοσπονδία για τα Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος να καταθέσει σχετικό υπόμνημα προς τα αρμόδια Υπουργεία και την Βουλή των Ελλήνων.

Το 2012 ορίστηκε, πως η διάγνωση του Αυτισμού κατοχυρώνει αυτόματα ποσοστό αναπηρίας 67%, ώστε τα άτομα του Αυτιστικού Φάσματος να δικαιούνται προνοιακό επίδομα. Επιπλέον, το 2013 αναγνωρίστηκε η μονιμότητα της συγκεκριμένης αναπηρίας.

Ωστόσο, ο νέος Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας μειώνει το κατώτερο όριο του ποσοστού αναπηρίας στο 50%. Συνεπώς, κάποια άτομα τα οποία έχουν διαγνωστεί με Αυτισμό, θα πάψουν να δικαιούνται το προνοιακό επίδομα. Επιπλέον, το ποσοστό αναπηρίας θα προσδιορίζεται βάσει τριών παραγόντων: την νοημοσύνη, την λειτουργικότητα και τον αναπροσδιορισμό της μετά την ενηλικίωση. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αποτελούν λανθασμένη επιλογή, καθώς δεν προσδιορίζουν την αναπηρία ενός αυτιστικού ατόμου. Επιπλέον, επαναφέροντας το ηλικιακό κριτήριο, παύει να ισχύει η αναγνώριση της μονιμότητας της αναπηρίας αυτής.

Η μείωση του κατώτερου ορίου του ποσοστού αναπηρίας, η οποία θα προσδιορίζεται βάσει των λανθασμένων κριτηρίων που δεν αποτυπώνουν την βαρύτητα της διαταραχής, θα φέρει πολλούς, ως πρότινος, δικαιούχους του προνοιακού επιδόματος και τις οικογένειές τους σε πολύ δύσκολη οικονομική και κοινωνική θέση. Θα δυσκολευθούν σημαντικά και ορισμένοι εξ αυτών δεν θα είναι πλέον σε θέση να ανταπεξέλθουν στις αυξημένου κόστους ανάγκες που πηγάζουν στην ιδιαιτερότητα των ατόμων με Αυτισμό.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η κα Υπουργός:
  1. Βάσει ποιών στοιχείων και εισηγήσεων προβήκατε στην μείωση του κατώτατου ορίου αναπηρίας των ατόμων με Αυτισμό;

  1. Θα διορθώσετε και θα επαναφέρετε τα ποσοστά αναπηρίας στο κατώτερο όριο του 67%, όπως ίσχυε έως την έκδοση του νέου Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας;

  1. Θα καταργήσετε τα κριτήρια της νοημοσύνης, της λειτουργικότητας και της ηλικίας για τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας των ατόμων με Αυτισμό, αναγνωρίζοντας πως οι συγκεκριμένοι παράγοντες δεν έχουν καμία σχέση και δεν προσδιορίζουν την αναπηρία του ατόμου που ανήκει στο Αυτιστικό Φάσμα;

  • Show Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *

Ads