Συνέντευξη Δήμητρα Γιώτη

Kύριε Οικονόμου ο ΕΟΠΥΥ ως οργανισμός που μεριμνά για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης του συνόλου σχεδόν του πληθυσμού, σας ικανοποιεί με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα, ή προτίθεστε να προχωρήσετε σε διαρθρωτικές ή άλλες παρεμβάσεις; Πως θα περιγράφατε τον ιδανικό ασφαλιστικό φορέα;

 Πριν χρειαστεί να περιγράψουμε τον “ιδανικό ασφαλιστικό φορέα” θα πρέπει να εκφράσουμε την απόλυτη αντίθεσή μας με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει την αυτονομία του ΕΟΠΥΥ. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε καθεστώς πλήρους μυστικότητας, η Κυβέρνηση παρενέβη στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού. Ο ΕΟΠΥΥ διατηρούσε μέχρι σήμερα  διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, με τον εκάστοτε Υπουργό απλά να τον εποπτεύει. Εντελώς ξαφνικά με ένα προεδρικό διάταγμα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ συνέστησε αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας και Ανάπτυξης λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ στο υπουργείο Υγείας, με στόχο την αφαίρεση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων από τον ίδιο τον οργανισμό. Είναι προφανές ότι η αυτονομία του ΕΟΠΥΥ μένει πλέον μόνο στα χαρτιά.  Η κομματική νομενκλατούρα του ΣΥΡΙΖΑ ξαναχτύπησε, προσπαθώντας να θέσει υπό τον έλεγχό της τον ασφαλιστικό φορέα Υγείας  για να εξυπηρετήσει μικροκομματικά συμφέροντα. Εάν πάντως πρέπει να περιγράψω τον “ιδανικό” ασφαλιστικό φορέα θα χρησιμοποιούσα τρεις λέξεις. Απλός, λειτουργικός και ανεξάρτητος.

Απλός, γιατί η γραφειοκρατία θα πρέπει να είναι έννοια αντίθετη με κάθε δομή στο δημόσιο τομέα, λειτουργικός γιατί θα πρέπει να εξυπηρετεί άμεσα όλους τους ασφαλισμένους χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις και ανεξάρτητος γιατί θα πρέπει να έχει την αυτοτέλεια έτσι ώστε να ικανοποιεί την ασφαλιστική κάλυψη υγείας των Ελλήνων. Στόχος  της ΝΔ είναι η δημιουργία ενός φορέα με ξεκάθαρα κοινωνικό πρόσημο , όπου θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες σε κάθε γωνιά της χώρας και θα μπορούν άμεσα να λαμβάνουν υπηρεσίες υγεία υψηλού επιπέδου. 

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος για την πρόληψη και ταυτόχρονα επιτυχή αντιμετώπιση χρονίων ασθενειών, πως και με ποιους υγεινομικούς φορείς πρέπει να δομηθεί;

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί για τη Ν.Δ. ένα από τους κύριους στόχους της μεταρρύθμισης στο χώρο της Υγείας καθότι θα φέρει τον Πολίτη στο κέντρο των εξελίξεων, με βασικό κριτήριο την παροχή στο άτομο και την οικογένεια των παροχών Υγείας που αρμόζουν σε Ευρωπαίο Πολίτη  του 21ου αιώνα. 

Κεντρικό ρόλο στην πολιτική της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα παίξει ο γιατρός της οικογένειας ως ελεύθερη επιλογή του πολίτη. Η ΝΔ μακριά από ιδεοληψίες και λαϊκίστικες συμπεριφορές, επεξεργάζεται συγκεκριμένα μέτρα για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Υγεία με την σύμπραξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ώστε να υπάρξει άμεση κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό και δομές, με στόχο την αποσυμφόρηση των νοσοκομειακών μονάδων. Η εφαρμογή ενός αποκεντρωμένου περιφερειακού συστήματος διοίκησης και λειτουργίας των νοσοκομειακών μονάδων θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω αποτελεσματικότητα στην απόδοση των νοσοκομειακών μονάδων της χώρας. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΠΦΥ πρωτεύοντα ρόλο έχει η ανάπτυξη Δικτύου Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων με επίκεντρο πάντοτε τον ιατρό της οικογένειας. Το Δϊκτυο αυτό θα έχει ένα σύνθετο ρόλο αναφορικά τόσο με την φροντίδα εντός των δομών όσο και την φροντίδα ασθενών ενταγμένων στην κοινότητα. Επιπλέον η δημιουργία ενός νέου και άρτιου Υγειονομικού  Χάρτη Αναγκών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιομορφίες του Ελλαδικού χώρου (πχ νησιωτικότητα, ορεινοί όγκοι και τοπικές υγειονομικές ανάγκες) με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και προαγωγής υγείας καθώς και ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς θα συμβάλουν στην άμεση, γρήγορη και χαμηλού κόστους εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Η φαρμακευτική πολιτική όσον αφορά α) Το οικονομικό σκέλος(φαρμακευτική δαπάνη ΕΟΠΥΥ, claw back φαρμακοβιομηχανίας, προϋπολογισμοί νοσοκομείων κλπ) και β) Το θεσμικό σκέλος (πχ θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας φαρμακείων – ΕΟΦ – ελλείψεις φαρμάκων κλπ), θεωρείτε ότι απαιτεί παρεμβάσεις και σε ποια ειδικότερα σημεία, προκειμένου να ανακουφιστούν οι ασθενείς;

 Πρωταρχικός στόχος για την ΝΔ όσον αφορά την πολιτική για το φάρμακο είναι να εξασφαλιστεί ότι η πολιτεία θα παρέχει στους πολίτες  την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας φαρμάκων.
Μέριμνα της Πολιτείας είναι να πιστοποιεί  και να καθορίζει α)την εισαγωγή του φαρμάκου στην ελληνική αγορά και β) την ανώτερη τιμή εισαγωγής του,  λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή και ευρωπαϊκά δεδομένα από πιστοποιημένους φορείς με εξελιγμένα μοντέλα κλινικών ελέγχων και μέσο όρο των τιμών από τις χώρες της Ευρωζώνης. Ο ΕΟΠΥΥ από τη μεριά του με την αξιοποίηση της δύναμης του «μονοψωνίου» που κατέχει στην αγορά, με σωστή διαπραγμάτευση μπορεί να επιτύχει τη συμφέρουσα τιμή για τους ασφαλισμένους του, σε πολύ χαμηλότερη τιμή από τη τιμή που ορίζει το Υπουργείο Υγείας.
Το Σύστημα Υγείας πρέπει να αναπτύξει συνέργειες με τις φαρμακευτικές εταιρείες στη βάση της συστηματικής αξιοποίησης των κλινικών μελετών ώστε να δώσει τη δυνατότητα αφενός μεν της ανάπτυξης  της φαρμακοβιομηχανίας στη χώρα αφετέρου να εισρεύσουν οικονομικοί  πόροι στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και να εμπλουτιστεί με νέο  προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, το σύστημα υγείας της χώρας.

Τέλος, πρέπει να υπάρξει εμπλουτισμός του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με κατάλληλα θεραπευτικά πρωτόκολλα για τη προστασία του συστήματος από την υπερπροσφορά φαρμάκων, να λειτουργήσει το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης των ασθενών έτσι ώστε να σταματήσει ο πληθωρισμός συνταγογράφησης χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα για τους ασθενείς.

Αυτές  είναι οι πρώτες παρεμβάσεις ενός νέου τρόπου προσέγγισης της φαρμακευτικής πολιτικής, χωρίς φυσικά να υποτιμούμε το ρόλο του φαρμακοποιού ως επιστήμονα και επαγγελματία, πάνω στον οποίο στηρίζεται μεγάλο μέρος της πολιτικής φαρμάκου που θέλουμε να ασκήσουμε.

  • Show Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *

Ads